godlo

logo3m

Menu

szkoła

Posts by szkoła

Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy

Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy

ZARZĄDZENIE NR 0050/66/2015 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 10 sierpnia 2015 roku       w sprawie: terminu składania wniosków do dyrektorów szkół na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 roku                    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o […]

Tornister

Tornistry szkolne – zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego i planowaniem przez rodziców zakupu wyposażenia i przyborów szkolnych, a w tym tornistrów, Główny Inspektor Sanitarny przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak  prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie: waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia, powinien posiadać ergonomiczną, […]

11

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015

Tradycją Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu jest to, że uroczystość zakończenia roku szkolnego przygotowują i prowadzą szóstoklasiści, którzy w ten sposób żegnają się ze swoją szkołą. Po Mszy Świętej celebrowanej przez księdza proboszcza Andrzeja Słabkowskiego jako dziękczynienie za cały rok nauki, uczniowie udali się do szkoły. Tam szóstoklasiści powitali przybyłych gości: Panią Longinę […]