godlo

logo3m

Menu
456

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły serdecznie dziękują uczniom i Rodzicom za ciepłe słowa i życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Szczególne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców – tort, który otrzymaliśmy był ucztą nie tylko dla podniebienia, ale również dla oka. Dziękujemy!