godlo

logo3m

Poniedziałek   7:10 – 7:55 – język angielski – klasy 5-6   Wtorek   13:20 – 14:05 – język polski – klasy 7-8   Środa   7:10 – 7:55 – wychowanie fizyczne klasy – 5-6 13:20 – 14:05 – matematyka klasy 7-8   Piątek   7:10 – 7:55 – wychowanie fizyczne klasy 7-8 13:20 – […]

20 września odbyła się Szkolna Spartakiada. Wzięli w niej udział uczniowie klasy I. Organizatorem  imprezy była nauczycielka wychowania fizycznego: Monika Piechula Celem Spartakiady było zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu, dostarczenie radości płynącej ze wspólnej zabawy, wdrażania „zdrowej rywalizacji”, integracja między klasowa. Początek Spartakiady, to przywitanie uczestników a następnie dzieci rywalizowały  w wybranych konkurencjach: np. […]

1122

To był słoneczny dzień, pogoda zamówiona na przejazd po lesie i ognisko. W czwartek 9 września br. uczniowie klasy II wybrali się na długo oczekiwaną wycieczkę rowerową pod opieką Wychowawcy i Rodziców. Dzieci wystartowały z miejsca zbiórki – Boiska Klubu Sportowego Polonia Międzyrzecze – ścieżką leśną nad tzw. „staw studzienicki” Dulniok. Plan wycieczki zakładał, wykonanie […]

1 2