godlo

logo3m

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu z dnia  2 września 2021 r.     Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu w związku z sytuacja epidemiczną w kraju spowodowaną wirusem COVID-19 obowiązująca od dnia 1 września 2021 r.         […]