Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2014/2015 szkoła oferuje swoim uczniom wiele atrakcyjnych zajęć, podczas których mogą rozwijać swoje zainteresowania. Poza kółkami zainteresowań (historyczne, muzyczne, polonistyczne, matematyczne, językowe i artystyczne) uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach innowacji pedagogicznych. Są to:

  • Teatr z Klasą – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez przygotowanie inscenizacji i zabawę w teatr; motywowanie do twórczości własnej. Zajęcia w klasie szóstej prowadzi nauczycielka języka polskiego mgr Anna Ziomek – Kocek.
  • Multimedia i Internet inspirują do nauki języka angielskiego – zachęcanie uczniów do pracy z żywym językiem; uczenie samodzielności w zdobywaniu wiedzy; motywowanie do samodzielnego poszukiwania informacji z wykorzystaniem Internetu i multimediów. Języka angielskiego „inaczej” uczą się piątoklasiści z panią mgr Tamarą Żelazną.
  • Młody obserwator przyrody – rozwijanie i rozbudzanie pasji badawczej; popularyzacja wiedzy przyrodniczej; wyrabianie umiejętności pracy indywidualnej i pracy w grupie. Tajniki wiedzy przyrodniczej odkrywają uczniowie z klasy czwartej z panią mgr Danutą Mandlą.
  • Świat słowem malowany – rozwijanie zainteresowań polonistycznych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej – rozbudzanie u dzieci zainteresowań czytelniczych; wyrabianie kultury czytelniczej; wspomaganie rozwoju dziecka poprzez doskonalenie mowy; uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i mówionego. Piękna mowy ojczystej uczą się drugoklasiści z panią mgr Bogusławą Golus.
Skip to content