Multimedia i Internet inspirują do nauki języka angielskiego

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy V uczestniczą w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego w ramach innowacji pedagogicznej pt.: „Multimedia i Internet inspirują do nauki języka angielskiego” opracowanej przez mgr Tamarę Żelazną. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i ich celem jest zapoznanie uczniów z elementami kultury, tradycji, zwyczajów, geografii i historii krajów anglojęzycznych. Nowoczesne technologie i Internet stanowią nieograniczone i cenne źródło informacji  o krajach angielskiego obszaru językowego i w trakcie zajęć stanowią główne narzędzie pracy. Korzystając z tych zasobów uczniowie przygotowują prezentacje w formie plakatów bądź prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint.

W I półroczu uczniowie pogłębili swoją wiedzę w zakresie:

  • Kultura, geografia i historia krajów anglojęzycznych: Wielka Brytania, Irlandia, Australia i Stany Zjednoczone;
  • Geneza, tradycje i zwyczaje świąt: Halloween, Bonfire Night, Święto Dziękczynienia, Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, Dzień Św. Walentego.
  • Spędzanie czasu wolnego podczas ferii zimowych.

2014-09-19 09.37.01 2014-09-19 09.37.39

Boże Narodzenie Projekt

Dzień Św. Walentego

Walentynki

Pancake Day

Dzień świętego Patryka

Skip to content