godlo

logo3m

Menu

Rada Pedagogiczna

Międzyrzecze, dnia 1 września 2017 r. 

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Wolny

Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Beata Bednorz
mgr Zofia Drobiczek
mgr Tamara Żelazna

Język polski mgr Anna Ziomek-Kocek
Historia mgr Łucja Kachel
Język angielski mgr Karolina Fogel, mgr Tamara Żelazna
Język niemiecki mgr Anna Łaskawiec
Matematyka mgr Justyna Delipacy
Fizyka mgr Elżbieta Pituła
Chemia mgr Małgorzata Postawa
Geografia mgr Łucja Kachel 
Przyroda mgr Tamara Żelazna
Muzyka mgr Joanna Goc
Plastyka mgr Iwona Puławska
Zajęcia techniczne mgr Monika Piechula
Zajęcia komputerowe  mgr Małgorzata Wolny, mgr Zofia Drobiczek
Informatyka mgr Sławomir Czernecki
Wychowanie fizyczne mgr Monika Piechula, mgr Zofia Drobiczek, mgr Tamara Żelazna            
Religia mgr Beata Bednorz, mgr Sławomir Czernecki
Logopeda mgr Bogusława Golus
Tyflopedagog mgr Sylwia Kozioł
Pedagog            mgr Bogusława Golus
Bibliotekarz mgr Anna Ziomek-Kocek
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Karolina Fogel
Doradztwo zawodowe mgr Marta Panek