godlo

logo3m

Menu

Rada Pedagogiczna

Międzyrzecze, dnia 1 września 2018 r. 

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Wolny

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Bednorz, mgr Zofia Drobiczek, mgr Tamara Żelazna
Język polski mgr Anna Ziomek-Kocek
Historia mgr Łucja Kachel
Wiedza o społeczeństwie mgr Łucja Kachel
Język angielski mgr Karolina Fogel, mgr Tamara Żelazna
Język niemiecki mgr Anna Łaskawiec
Matematyka mgr Justyna Delipacy, mgr Bernadeta Neter
Fizyka mgr Elżbieta Pituła
Chemia mgr Halina Boruch
Geografia mgr Łucja Kachel 
Biologia mgr Anna Rakowska
Przyroda mgr Tamara Żelazna
Muzyka mgr Joanna Goc
Plastyka mgr Joanna Goc
Technika mgr Monika Piechula
Informatyka mgr Bernadeta Neter, mgr Małgorzata Wolny, mgr Zofia Drobiczek
Wychowanie fizyczne mgr Monika Piechula, mgr Zofia Drobiczek, mgr Tamara Żelazna       
Religia mgr Beata Bednorz
Logopeda mgr Bogusława Golus
Tyflopedagog mgr Sylwia Kozioł
Pedagog            mgr Bogusława Golus
Bibliotekarz mgr Sylwia Żłobińska
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Karolina Fogel
Doradztwo zawodowe mgr Karolina Fogel
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Agnieszka Sklorz

 

Wychowawcy klas

Klasa I mgr Tamara Żelazna
Klasa II mgr Zofia Drobiczek
Klasa III mgr Beata Bednorz
Klasa IV mgr Tamara Żelazna
Klasa V mgr Bernadeta Neter
Klasa VI mgr Anna Ziomek-Kocek
Klasa VII mgr Monika Piechula
Klasa VIII mgr Karolina Fogel