„Obserwuję, poznaję, szanuję – edukacja ekologiczna.”

Edukacja ekologiczna to konkretne działania w środowisku i dla środowiska. Dzieci mogą być pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska.
Są one bowiem bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje. Należy
dać im tylko szansę, a wyrośnie z nich pokolenie, które umiejętnie będzie korzystało z darów Ziemi.

Pierwszym krokiem w edukacji ekologicznej dzieci będzie danie im możliwości odczuwania radości z kontaktu z przyrodą. Jest to możliwe poprzez stały, regularny, bezpośredni kontakt ze środowiskiem przyrodniczym, a co za tym idzie poznanie świata poprzez wzrok, słuch, zapach, smak i dotyk.

Istotne jest stwarzanie dzieciom sytuacji, aby samodzielnie dochodziły do pewnych prawd i zasad, aby umiały wyciągnąć wnioski, a w szczególności, aby umiały perspektywicznie myśleć. Innowacja ma wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy, w przystępny sposób przybliżyć dzieciom świat przyrody, uświadomić, że są jej częścią oraz uwrażliwić na przejawy degradacji środowiska i rozwijać pozytywne zachowania  wobec ochrony przyrody.

 

Cele główne innowacji

 

  1. Kształtowanie postaw proekologicznych i budzenie szacunku do przyrody.
  2. Rozwijanie zdolności poznawczych dziecka i wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą.
  3. Rozwijanie umiejętności poszukiwania, odnajdywania oraz dostrzegania piękna
    w przyrodzie.
  4. Popularyzacja wiedzy ekologicznej i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
Skip to content