godlo

logo3m

0%
. . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

Najnowsze aktualności ze szkoły ...

25

Dnia 28 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach odbył się IV Turniej Międzygminnej Ligi Szachowej Szkół Podstawowych i III klasy Gimnazjum sezonu 2018/2019.  Do zawodów stanęło siedem podstawówek oraz III klasy Gimnazjum z terenu naszego powiatu. Wszystkich uczestników powitała Dyrektor Szkoły Pani Barbara Sosna. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: […]

41455

„Trzymaj formę” to Ogólnopolski Program Edukacyjny współorganizowany  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie. Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk […]

1111

Otwarcie wystawy prac młodej artystki z Międzyrzecza odbyło się 28.02. br. w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach. Oprócz prac Amelii, swoje dzieła prezentowało dziewięć innych utalentowanych malarek uczęszczających na zajęcia plastyczne do tyskiego MDK 1. Amelia, opowiadając o swoich pracach, wyznała, że są to obrazy namalowane przez nią od […]