godlo

logo3m

Menu
0%
. . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

Najnowsze aktualności ze szkoły ...

456

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły serdecznie dziękują uczniom i Rodzicom za ciepłe słowa i życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Szczególne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców – tort, który otrzymaliśmy był ucztą nie tylko dla podniebienia, ale również dla oka. Dziękujemy!  

47

W poniedziałek 8 października wszyscy uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w wyjątkowej lekcji zorganizowanej dzięki współpracy z Agencją Impresaryjno-Artystyczną “Klasps-Art” z Krakowa. Była to już czwarta żywa lekcja przyrody, tym razem uczniowie mieli okazję poznać owady.  Celem lekcji było przedstawienie roli jaką owady odgrywają w codziennym życiu człowieka oraz uzmysłowienie uczniom w jaki sposób wykorzystujemy je w […]

1111

W piątek 5 października uczniowie klas I-III odwiedzili Koszary Jednostki Wojskowej 18 bielskiego batalionu powietrznodesantowego im. kpt. Ignacego Gazurka w Bielsku Białej. Dzięki tacie naszej koleżanki z przedszkola – starszemu szeregowemu Szymonowi Bizackiemu – dzieci miały możliwość uczestniczenia w Dniu Otwartych Koszar, podczas którego odbył się Uroczysty Apel z udziałem kampanii honorowej. Nasi uczniowie mieli […]