godlo

logo3m

0%
. . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

Najnowsze aktualności ze szkoły ...

111

W słoneczny przedwakacyjny wtorek klasa I i II wybrały się na wycieczkę do Pszczyny. Była to nagroda za całoroczną wzorową naukę. Dzieci zwiedziły skansen Zagrodę Wsi Pszczyńskiej – zobaczyły jak dawniej żyli ludzie. W parku podziwiały piękną przyrodę, oglądały zamek. A na zakończenie zjadły pyszne lody. To był wyjątkowo udany dzień!

1456

Nasza szkoła dba o wszechstronny rozwój swoich uczniów, również w wymiarze społecznym i moralnym. Tu punktem wyjścia są zawsze wartości uniwersalne, takie jak wzajemny szacunek, tolerancja i dobro. Tutaj uczymy postawy otwartości i rozwijamy naturalną ciekawość świata młodego człowieka. Staramy się, aby nasi uczniowie byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o […]

145

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie […]