godlo

logo3m

Menu
0%
. . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

Najnowsze aktualności ze szkoły ...

14

Pismo dot. koronawirusa

Międzyrzecze, dnia 8 lipca 2020 r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA KASSOLIKA W MIĘDZYRZECZU W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID 19 Każda osoba korzystająca z placu zabaw zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Administratorem placu zabaw jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa […]

Sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojszowy