godlo

logo3m

Menu
0%
. . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

Najnowsze aktualności ze szkoły ...

456

Amelia Sztoler uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół podstawowych. Amelia z powodzeniem rozwiązała testy wszystkich etapów, które wymagały wiedzy wykraczającej poza program szkoły podstawowej. Uczennica musiała również opanować wiadomości z dodatkowych lektur wymaganych do konkursu. Najtrudniejszy okazał się konkurs finałowi, ponieważ […]

111

15 marca w naszej szkole zorganizowano dla uczniów zajęcia pod tytułem „Bezpieczeństwo w sieci”. Ciekawe zajęcia z uczniami poprowadził aspirant sztabowy Szymon Jeleń z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.  Spotkanie odbyło się w dwóch grupach wiekowych: klasy I-IV i V-VII. Celem spotkania było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu oraz […]

Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz cała Społeczność Szkolna serdecznie dziękują Państwu Małgorzacie i Stanisławowi Stomporom, właścicielom Piekarni w Międzyrzeczu, za słodki poczęstunek z okazji Tłustego Czwartku.  Pączki były pyszne!