Świat słowem malowany – rozwijanie zainteresowań polonistycznych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

 Świat słowem malowany – rozwijanie zainteresowań polonistycznych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej to tytuł innowacji pedagogicznej realizowanej w klasie drugiej. Innowacja pozwoli na rozbudzenie wśród uczniów potrzeby kontaktu z piękną literaturą dziecięcą. W dzisiejszych czasach czytanie książek staje się coraz mniej popularną formą spędzania czasu wolnego, chociaż jest tak ważnym środkiem umożliwiającym kontakt z kulturą. Dzieci czytają coraz mniej, chętniej korzystają z komputera czy telewizji. Tymczasem pierwsze lata edukacji są okresem pierwszych fascynacji i nawyków czytelniczych, są czasem największej podatności na odbiór literatury dziecięcej. Kształtowanie właściwych nawyków czytelniczych to główne założenie innowacji. W czasie dodatkowych zajęć uczniowie będą nie tylko poznawać literaturę dziecięcą, będą przede wszystkim rozwijać umiejętność czytania, pisania i wypowiadania się. Zajęcia „Świat słowem malowany” będą się odbywały w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 w wymiarze 1 godziny tygodniowo w toku zajęć dodatkowych.

Szczegółowe cele innowacji:

 • rozbudzanie u dzieci zainteresowań czytelniczych,
 • wyrabianie kultury czytelniczej,
 • wspomaganie rozwoju dziecka poprzez doskonalenie mowy,
 • uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i mówionego,
 • wzbogacanie listy lektur zalecanych w podstawie programowej dla uczniów I etapu kształcenia,
 • zapoznanie uczniów z następującymi gatunkami literatury dziecięcej: baśń, bajka, opowiadanie, legenda, wiersz, komiks,
 • wzbogacanie form ekspresji uczniów o elementy opisu, reklamy, opowiadania,
 • rozwijanie umiejętności słuchania, pisania i czytania,
 • nawiązanie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Bojszowach,
 • uświadomienie rodzicom wartości głośnego czytania,
 • powstawanie więzi między nauczycielem i dzieckiem oraz między rodzicami i dziećmi,
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

 

W pierwszym półroczu zrealizowano założone cele i treści:

 • Założono klasową biblioteczkę
 • Uczniowie reklamowali ulubioną książkę i zachęcali kolegów do czytania
 • Drugoklasiści poznawali twórczość Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, przygotowali recytację wybranego wiersza
 • Zostali zaproszeni do Krainy Baśni, gdzie spotkali się z Kopciuszkiem:
  1. czytali tekst ze zrozumieniem
  2. redagowali opowiadanie
  3. bawili się w teatr
 • Napisali list do Kubusia Puchatka, oglądali film animowany o bohaterach Stumilowego Lasu
 • Uczestniczyli w konkursie literackim pt. „Czy znam treść lektury Kubuś Puchatek

DSCN9113 DSCN9114 DSCN9115 DSCN9116 DSCN9117 DSCN9118 DSCN9121 DSCN9123

Skip to content