godlo

logo3m

Menu

Plan lekcji

Rok szkolny 2020/2021

Klasa I

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Drobiczek Z. (11)

09:45-10:30
wychowanie fizyczne
Drobiczek Z. (6)

10:45-11:30
religia
Bednorz B. (11)

11:40-12:25
edukacja wczesnoszkolna
Drobiczek Z. (11)

08:00-08:45
wychowanie fizyczne
Drobiczek Z. (6)

08:50-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Drobiczek Z. (11)

11:40-12:25
j. angielski
Fogel K. (11)

08:00-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Drobiczek Z. (11)

08:00-08:45
edukacja informatyczna
Drobiczek Z. (13)

08:50-09:35
wychowanie fizyczne
Drobiczek Z. (6)

09:45-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Drobiczek Z. (11)

08:00-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Drobiczek Z. (11)

09:46-10:30
religia
Bednorz B. (11)

10:45-11:30
j. angielski
Fogel K. (11)

 

 

Klasa II

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Honc B. (1)

09:45-10:30
religia
Bednorz B. (11)

10:45-11:30
edukacja informatyczna
Wolny M. (13)

11:45-12:25
j. angielski
Fogel K. (H2)

08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Honc B. (11)

08:50-09:35
wychowanie fizyczne
Honc B. (6)

09:45-12:25
edukacja wczesnoszkolna
Honc B. (1)

08:00-08:45
wychowanie fizyczne
Honc B. (6)

08:50-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Honc B. (1)

11:40-12:25
religia
Bednorz B. (1)

08:00-08:45
wychowanie fizyczne
Honc B. (6)

08:50-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Honc B. (13)

10:45-11:30
j. angielski
Fogel K. (13)

08:00-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Honc B. (1)

 

 

Klasa III

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Żelazna T. (10)

09:45-10:30
j. angielski
Żelazna T. (10)

10:45-11:30
wychowanie fizyczne
Drobiczek Z. (6)

11:40-12:25
edukacja informatyczna
Wolny M. (13)

08:00-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Żelazna T. (10)

10:45-11:30
edukacja muzyczna
Bednorz B. (10)

11:40-12:25
wychowanie fizyczne
Drobiczek Z. (6)

08:00-08:45
j. angielski
Żelazna T. (10)

08:50-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Żelazna T. (10)

11:40-12:25
wychowanie fizyczne
Drobiczek Z. (6)

08:00-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Żelazna T. (10)

10:45-11:30
religia
Bednorz B. (10)

08:00-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Żelazna T. (10)

10:45-11:30
edukacja plastyczna
Bednorz B. (10)

11:40-12:25
religia
Bednorz B. (10)

 

 

Klasa IV

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

07:10-07:55

     

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
7 – Honc B. (1)

 

1

08:00-08:45

j. polski
4 a – Ziomek-Kocek A. (13)

j. angielski
4 a – Fogel K. (1)

zajęcia z wychowawcą
4 a – Piechula M. (4)

j. polski
4 a – Ziomek-Kocek A. (1)

religia
4 a – Bednorz B. (H2)

2

08:50-09:35

j. angielski
4 a – Fogel K. (13)

j. polski
4 a – Ziomek-Kocek A. (1)

matematyka
4 a – Delipacy J. (4)

religia
4 a – Bednorz B. (1)

j. angielski
4 a – Fogel K. (H2)

3

09:45-10:30

informatyka
4 a – Wolny M. (13)

wychowanie fizyczne
4 a – Piechula M. (6)

j. polski
4 a – Ziomek-Kocek A. (4)

matematyka
4 a – Delipacy J. (1)

j. polski
4 a – Ziomek-Kocek A. (H2)

4

10:45-11:30

historia
4 a – Kachel Ł. (H1)

matematyka
4 a – Delipacy J. (H2)

wychowanie fizyczne
4 a – Piechula M. (6)

wychowanie fizyczne
4 a – Piechula M. (6)

wychowanie fizyczne
4 a – Piechula M. (6)

5

11:40-12:25

przyroda
4 a – Żelazna T. (H1)

 

technika
4 a – Piechula M. (H1)

przyroda
4 a – Żelazna T. (10)

matematyka
4 a – Delipacy J. (H1)

6

12:30-13:15

plastyka
4 a – Zbylut M. (H1)

   

wychowanie do życia w rodzinie
4 a – Fogel K. (10)

muzyka
4 a – Giedwiłło K. (H1)

 

 

Klasa V

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

07:10-07:55

   

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
4 – Bednorz B. (H2)

   

1

08:00-08:45

historia
5 a – Kachel Ł. (H2)

historia
5 a – Kachel Ł. (H2)

j. angielski
5 a – Fogel K. (H1)

geografia
5 a – Kachel Ł. (H2)

j. polski
5 a – Ziomek-Kocek A. (4)

2

08:50-09:35

religia
5 a – Bednorz B. (H2)

biologia
5 a – Bury A. (H2)

informatyka
5 a – Koprowska J. (13)

matematyka
5 a – Delipacy J. (H2)

wychowanie fizyczne
5 a – Piechula M. (6)

3

09:45-10:30

technika
5 a – Piechula M. (H2)

j. angielski
5 a – Fogel K. (H2)

matematyka
5 a – Delipacy J. (H2)

religia
5 a – Bednorz B. (H2)

matematyka
5 a – Delipacy J. (4)

4

10:45-11:30

j. polski
5 a – Ziomek-Kocek A. (H2)

wychowanie fizyczne
5 a – Piechula M. (6)

zajęcia z wychowawcą
5 a – Bednorz B. (H2)

j. polski
5 a – Ziomek-Kocek A. (H2)

muzyka
5 a – Giedwiłło K. (4)

5

11:40-12:25

wychowanie fizyczne
5 a – Piechula M. (6)

j. polski
5 a – Ziomek-Kocek A. (10)

j. polski
5 a – Ziomek-Kocek A. (H2)

wychowanie fizyczne
5 a – Piechula M. (6)

j. angielski
5 a – Fogel K. (4)

6

12:30-13:15

matematyka
5 a – Delipacy J. (13)

matematyka
5 a – Delipacy J. (10)

 

wychowanie do życia w rodzinie
5 a – Fogel K. (10) 

 

7

13:20-14:05

plastyka
5 a – Zbylut M. (13)

       

 

 

Klasa VI

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

07:10-07:55

   

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
4 – Bednorz B. (H2)

   

1

08:00-08:45

wychowanie fizyczne
6 a – Piechula M. (6)

j. polski
6 a – Ziomek-Kocek A. (4)

religia
6 a – Bednorz B. (H2)

biologia
6 a – Bury A. (11)

wychowanie fizyczne
6 a – Piechula M. (6)

2

08:50-09:35

historia
6 a – Kachel Ł. (H1)

geografia
6 a – Kachel Ł. (4)

j. polski
6 a – Ziomek-Kocek A. (H2)

j. polski
6 a – Ziomek-Kocek A. (11)

religia
6 a – Bednorz B. (4)

3

09:45-10:30

j. polski
6 a – Ziomek-Kocek A. (H1)

matematyka
6 a – Delipacy J. (4)

wychowanie fizyczne
6 a – Piechula M. (6)

wychowanie fizyczne
6 a – Piechula M. (6)

informatyka
6 a – Koprowska J. (13)

4

10:45-11:30

j. angielski
6 a – Żelazna T. (10)

j. angielski
6 a – Żelazna T. (4)

matematyka
6 a – Delipacy J. (4)

j. angielski
6 a – Żelazna T. (1)

zajęcia z wychowawcą
6 a – Żelazna T. (13)

5

11:40-12:25

plastyka
6 a – Zbylut M. (10)

technika
6 a – Piechula M. (4)

j. angielski
6 a – Żelazna T. (4)

matematyka
6 a – Delipacy J. (1)

muzyka
6 a – Giedwiłło K. (13)

6

12:30-13:15

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
6 – Żelazna T. (10)

wychowanie do życia w rodzinie
6 a – Fogel K. (4)

historia
6 a – Kachel Ł. (4)

 

j. polski
6 a – Ziomek-Kocek A. (13)

7

13:20-14:05

       

matematyka
6 a – Delipacy J. (13)

 

 

Klasa VII

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

07:10-07:55

 

j. niemiecki
7 a – Łaskawiec A. (13)

 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
7 – Honc B. (1)

fizyka
7 a – Koprowska J. (13)

1

08:00-08:45

zajęcia z wychowawcą
7 a – Fogel K. (4)

biologia
7 a – Bury A. (13)

fizyka
7 a – Koprowska J. (13)

j. niemiecki
7 a – Łaskawiec A. (H1)

informatyka
7 a – Koprowska J. (13)

2

08:50-09:35

j. polski
7 a – Ziomek-Kocek A. (4)

matematyka
7 a – Delipacy J. (13)

j. angielski
7 a – Fogel K. (H1)

geografia
7 a – Kachel Ł. (H1)

j. polski
7 a – Ziomek-Kocek A. (H1)

3

09:45-10:30

matematyka
7 a – Delipacy J. (4)

j. polski
7 a – Ziomek-Kocek A. (13)

religia
7 a – Bednorz B. (H1)

j. angielski
7 a – Fogel K. (H1)

j. angielski
7 a – Fogel K. (H1)

4

10:45-11:30

j. angielski
7 a – Fogel K. (4)

geografia
7 a – Kachel Ł. (13)

j. polski
7 a – Ziomek-Kocek A. (H1)

biologia
7 a – Bury A. (H1)

matematyka
7 a – Delipacy J. (H1)

5

11:40-12:25

historia
7 a – Kachel Ł. (4)

historia
7 a – Kachel Ł. (13)

matematyka
7 a – Delipacy J. (10)

j. polski
7 a – Ziomek-Kocek A. (H1)

wychowanie fizyczne
7 a – Piechula M. (6)

6

12:30-13:15

wychowanie fizyczne
7 a – Piechula M. (6)

wychowanie fizyczne
7 a – Piechula M. (6)

doradztwo zawodowe
7 a – Żelazna T. (10)

matematyka
7 a – Delipacy J. (H1)

religia
7 a – Bednorz B. (10)

7

13:20-14:05

chemia
7 a – Delipacy J. (10)

chemia
7 a – Delipacy J. (10)

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
7 TŻ – Żelazna T. (10)

wychowanie fizyczne
7 a – Piechula M. (6)

muzyka
7 a – Giedwiłło K. (10)

8

14:10-14:55

plastyka
7 a – Zbylut M. (10)

wychowanie do życia w rodzinie
7 a – Fogel K. (10)

     

 

 

Klasa VIII

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

07:10-07:55

   

fizyka
8 a – Koprowska J. (1)

j. niemiecki
8 a – Łaskawiec A. (4)

 

1

08:00-08:45

religia
8 a – Bednorz B. (H1)

j. niemiecki
8 a – Łaskawiec A. (H1)

j. polski
8 a – Ziomek-Kocek A. (1)

matematyka
8 a – Delipacy J. (4)

j. angielski
8 a – Fogel K. (H1)

2

08:50-09:35

wychowanie fizyczne
8 a – Piechula M. (6)

j. angielski
8 a – Fogel K. (H1)

wychowanie fizyczne
8 a – Piechula M. (6)

biologia
8 a – Bury A. (4)

fizyka
8 a – Koprowska J. (13)

3

09:45-10:30

j. angielski
8 a – Fogel K. (1)

wos
8 a – Kachel Ł. (H1)

informatyka
8 a – Koprowska J. (13)

j. polski
8 a – Ziomek-Kocek A. (4)

wychowanie fizyczne
8 a – Piechula M. (6)

4

10:45-11:30

matematyka
8 a – Delipacy J. (1)

j. polski
8 a – Ziomek-Kocek A. (H1)

wos
8 a – Kachel Ł. (13)

chemia
8 a – Delipacy J. (4)

zajęcia z wychowawcą
8 a – Ziomek-Kocek A. (H2)

5

11:40-12:25

chemia
8 a – Delipacy J. (1)

matematyka
8 a – Delipacy J. (H1)

historia
8 a – Kachel Ł. (13)

j. angielski
8 a – Fogel K. (4)

j. polski
8 a – Ziomek-Kocek A. (H2)

6

12:30-13:15

j. polski
8 a – Ziomek-Kocek A. (1)

historia
8 a – Kachel Ł. (H1)

matematyka
8 a – Delipacy J. (13)

wychowanie fizyczne
8 a – Piechula M. (6)

matematyka
8 a – Delipacy J. (H2)

7

13:20-14:05

doradztwo zawodowe
8 a – Żelazna T. (1)

geografia
8 a – Kachel Ł. (H1)

edukacja dla bezpieczeństwa
8 a – Sklorz A. (13)

 

religia
8 a – Bednorz B. (H2)

8

14:10-14:55

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
8 – Żelazna T. (9)

wychowanie do życia w rodzinie
8 a – Fogel K. (10)