godlo

logo3m

Menu

Witaj Szkoło!

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu rozpoczęła się  uroczystą Mszą św. celebrowaną w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły przez ks. proboszcza Andrzeja Słabkowskiego w kościele parafialnym. Były to chwile ważne przede wszystkim dla pierwszoklasistów, którzy przynieśli do świątyni swoje tornistry, aby kapłan poświęcił ich nowe przybory szkolne. Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie szkoły. Pani Dyrektor Małgorzata Wolny przywitała wszystkich zgromadzonych w sali gimnastycznej, witając w szkolnych progach w sposób szczególny tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę w murach międzyrzeckiej podstawówki: jedenaścioro uczniów klasy I wraz z wychowawcą Beatą Honc (nowym nauczycielem) oraz ucznia, który dołączył do zespołu klasy VII. Pani Dyrektor przedstawiła również nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole w Międzyrzeczu. Do zespołu dołączyli: Mariola Fik – nauczyciel informatyki i bibliotekarz, Justyna Koprowska – nauczyciel fizyki, Magdalena Krzemińska-Kostorz – pedagog szkolny, Justyna Delipacy – nauczyciel matematyki (powrót po urlopie macierzyńskim).

Podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego upamiętniono również tragiczne wydarzenia związane z 80-leciem wybuchu II wojny światowej. O tych trudnych, ale niezwykle ważnych zapisach na kartach historii Polski i świata przypomniały Kornelia i Amelia z kl. VII – przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy pamięć po poległych ofiarach wojny.

Po wspólnym przywitaniu nowego roku szkolnego uczniowie poszczególnych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami, którzy przekazali podopiecznym plan lekcji oraz przeprowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa w szkole z uwzględnieniem zachowania szczególnej ostrożności podczas trwających prac remontowych na terenie placówki.

Wszystkim uczniom życzymy radości ze zdobywania wiedzy, poszerzania horyzontów myślowych i rozwijania zainteresowań!

777  862    2154