Żegnaj szkoło! – Witajcie wakacje!

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w międzyrzeckiej podstawówce tradycyjnie przygotowali i prowadzili szóstoklasiści, którzy w oczekiwaniu na zasłużony wakacyjny wypoczynek, żegnali się ze swoją szkołą. Najpierw uczniowie udali się do kościoła parafialnego na dziękczynną Mszę Świętą w ich intencji oraz w intencji rodziców i pracowników szkoły. Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole. Maja Fogel – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – w imieniu szóstoklasistów powitała przybyłych gości: Panią Dyrektor Małgorzatę Wolny, Grono Pedagogiczne i Pracowników szkoły, Rodziców oraz koleżanki i kolegów z młodszych klas. Następnie uczniowie najstarszej klasy przekazali sztandar szkoły na ręce piątoklasistów i złożyli uroczyste ślubowanie, a potem zaprosili do obejrzenia programu artystycznego, w którym wyrazili wdzięczność wobec rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Na zakończenie szóstoklasiści przygotowali prezentację multimedialną, w której dzięki zgromadzonym zdjęciom pokazali swój sześcioletni pobyt w szkole. Po części artystycznej Pani Dyrektor wręczyła uczniom świadectwa ukończenia szkoły. Czworo szóstoklasistów: Maja Fogel, Marta Karkoszka, Franciszek Janosz i Michalina Cholewa otrzymało świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem, a troje z nich uzyskało tytuł Lidera Oświaty Gminnej przyznawany przez Wójta Gminy Bojszowy za wysokie wyniki w nauce. Rodzicom uczniów wyróżnionych wręczono listy gratulacyjne, a rodzice uczniów kończących szkołę otrzymali podziękowania. Szóstoklasiści ze świadectwami z paskiem dostali nagrody książkowe. Na pamiątkę ukończenia szkoły książki otrzymali też wszyscy uczniowie klasy VI. Po pożegnaniu szóstoklasistów nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych uczniom klas IV i V. W tym roku wysokie wyniki w nauce uzyskali: Karolina Rozmus, Zuzanna Zięba, Aleksandra Nycz z klasy V oraz Magdalena Fogel, Jakub Kocek, Adam Sitko, Amelia Sztoler – uczniowie klasy IV. Wszyscy trzecioklasiści otrzymali książki na pamiątkę ukończenia I etapu edukacyjnego. Tytuł Najlepszego Czytelnika Biblioteki Szkolnej uzyskał Jakub Kocek z klasy IV. Swoje nagrody odebrali też półfinaliści Ogólnopolskiego konkursu czytelniczego Wielka Liga Czytelników, którzy w kwietniu reprezentowali szkołę w etapie wojewódzkim w Katowicach i zajęli wysokie lokaty. Byli to: Sandra Błotko, Kornelia Janosz, Kacper Piłatyk z kl. III oraz Karolina Rozmus, Zuzanna Zięba, Olga Zygmuncik z kl. V. Za perfekcyjną znajomość historii szkoły oraz działalności jej patrona, Józefa Kassolika, uhonorowane zostały: Amelia Sztoler, Zuzanna Zięba, Maja Fogel. Wszystkie nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców. Swoje nagrody za wyróżnienie w Międzynarodowym KANGURZE MATEMATYCZNYM odebrali Amelia Kowalczyk i Zygmunt Zięba z kl. III.

Wzruszającym momentem uroczystości było podziękowanie za 35 lat pracy w szkole w Międzyrzeczu i pożegnanie przez Panią Dyrektor nauczycielki wyjątkowej, Pani Bogusławy Golus odchodzącej na emeryturę.

Na zakończenie uroczystości dwa zespoły taneczne (uczennice młodsze i uczennice starsze) zaprezentowały wiązanki tańców, których nauczyły się w tym roku szkolnym podczas zajęć prowadzonych przez panią Annę Kiełtykę. Następnie uczniowie klas I – V wraz z wychowawcami rozeszli się do klas, gdzie odebrali swoje świadectwa, a szóstoklasiści udali się na przyjęcie przygotowane dla nich, dla kolegów z klasy piątej oraz dla pracowników szkoły przez Rodziców tegorocznych absolwentów.

1 4 52 75 5 6 8 9  853 96 35 753

Skip to content