Żyję zdrowo, żyję bezpiecznie – zajęcia o bezpieczeństwie

W Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo dziecka. W związku z tym powstał autorski projekt pt. „Żyję zdrowo, żyję bezpiecznie”. Głównym zadaniem tego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa wśród dzieci, nabywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie w różnych niebezpiecznych sytuacjach oraz kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych, ekologicznych i interpersonalnych.

Zagadnienia zawarte w tym projekcie to:

 • Bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły;
 • Nauka i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
 • Bezpieczeństwo w sieci;
 • Uczymy się bezpiecznych i kulturalnych relacji z drugim człowiekiem – rówieśnikiem i dorosłym;
 • Bezpieczne zabawy zimowe;
 • W zdrowym ciele zdrowy duch;
 • Świat woła o pomoc – chcemy żyć na bezpiecznej planecie;
 • STOP używkom – uczeń wolny od nałogów;
 • Zobacz, co ci zagraża.

Zaplanowano bardzo ciekawe i urozmaicone zajęcia z uczniami klas I-VI. Odbywają się one różnymi metodami. Są to zajęcia w formie gier terenowych, ćwiczeń praktycznych, konkursów, projekcji filmów i slajdów, prezentacji multimedialnych, spotkań z pielęgniarką, policjantem czy strażakami.  

Program o bezpieczeństwie realizowany w naszej szkole jest spójny z następującymi programami:

 • Klub Bezpiecznego Puchatka;
 • Bezpieczna i przyjazna szkoła;
 • Bezpieczna +;
 • Śniadanie daje moc;
 • Zdrowo jem, więcej wiem;
 • Warzywa i owoce w szkole;
 • Mleko w szkole;
 • Ratujemy i uczymy ratować;
 • Zasady bezpiecznego Internetu obowiązujące w Szkole Podstawowej w Międzyrzeczu.
Skip to content