Bezpieczne ferie.

Uczniowie rozpoczęli ferie zimowe, czyli niecierpliwie oczekiwany przez dzieci czas na wypoczynek i zabawę.  Aby jednak wszyscy uczniowie szczęśliwie wrócili po feriach do szkoły, muszą pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących zarówno podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i w miejscu zamieszkania. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci podczas beztroskich zabaw, w Szkole Podstawowej im. J. Kassolika w Międzyrzeczu zorganizowano szereg zajęć poświęconych powyższej tematyce. Odbywały się pogadanki tematyczne, zajęcia o bezpieczeństwie oraz konkursy. Uczniów klas młodszych zaproszono do udziału w konkursie plastycznym, natomiast starszych – do wykonania ciekawej prezentacji multimedialnej. Konkursy zorganizowano pod hasłem „Potrafię bawić się bezpiecznie”. Zwycięskie oraz wyróżnione prace zostały zaprezentowane na apelu, a wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki. Podczas apelu zwrócono również uwagę na zjawisko smogu i przypomniano uczniom o właściwym zachowaniu się podczas niesprzyjających warunków na podwórku oraz gdzie i w jaki sposób mogą sprawdzać poziom zanieczyszczonego powietrza. Spotkanie z uczniami zostało zakończone następującym przesłaniem:

„Zabawy zimowe mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną. Należy jednak pamiętać, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność! Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą cieszyć się zimową aurą oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie”.

1111   3333 444442541 2222447

Skip to content