Wpłaty

RADA  RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JÓZEFA KASSOLIKA w MIEDZYRZECZU

Numer konta: 12 84350004 0000 0027 1093 0001  – Bank Spółdzielczy w Tychach

W tytule należy wpisać: Komitet rodzicielski, Imię nazwisko dziecka, klasa

Skip to content