Biblioteka szkolna

Bibliotekarz: mgr Anna Ziomek-Kocek

Harmonogram pracy w roku szkolnym 2022/2023

poniedziałek:

7:20-8:00

11:30-11:40

12:25-13:00

wtorek:

7:20-7:45

10:30-10:45

11:30-11:40

środa:

7:20-8:00

9:35-9:45

12:25-14:00

czwartek:

9:35-10:45

13:15-14:00

piątek:

11:30 – 11:40

12:25-12:40

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Biblioteka służy uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz rodzicom uczniów.

2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

  • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna);
  • czytając lub przeglądając na miejscu (słowniki, encyklopedie, leksykony).

3. Po obejrzeniu książki należy odłożyć ją na swoje miejsce.

4. Za przetrzymywanie książek powyżej 3 miesięcy uczeń zostanie upomniany przez bibliotekarza lub wychowawcę klasy.

5. Nie można przekazywać innym osobom książek wypożyczonych przez siebie – to TY jesteś za nie odpowiedzialny.

6. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres miesiąca.

7. Przeczytane książki (szczególnie lektury obowiązujące w danym roku szkolnym) należy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

9. W razie zniszczenia lub zagubienia książki  należy odkupić (taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza).

10. Zadaniem bibliotekarza jest wpisanie wypożyczonej książki w karcie czytelnika.

11. W bibliotece szkolnej należy zachować ciszę.

Regulamin biblioteki 2019-2020

Zasady korzystania z podręczników

Skip to content