Biblioteka szkolna 2023/2024

Bibliotekarz: mgr Anna Ziomek-Kocek

Harmonogram pracy w roku szkolnym 2023/2024

poniedziałek: 7:35 – 8:50

10:30 – 10:45

wtorek:

10:30 – 10:45

12:25 – 13:25

środa:

9:35 – 10:45

czwartek:

7:30 – 8:00

13:00 – 14:00

piątek:

7:25 – 7:45

10:30 – 10:45

11:30 – 12:30

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Biblioteka służy uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz rodzicom uczniów.

2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

  • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna);
  • czytając lub przeglądając na miejscu (słowniki, encyklopedie, leksykony).

3. Po obejrzeniu książki należy odłożyć ją na swoje miejsce.

4. Za przetrzymywanie książek powyżej 3 miesięcy uczeń zostanie upomniany przez bibliotekarza lub wychowawcę klasy.

5. Nie można przekazywać innym osobom książek wypożyczonych przez siebie – to TY jesteś za nie odpowiedzialny.

6. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres miesiąca.

7. Przeczytane książki (szczególnie lektury obowiązujące w danym roku szkolnym) należy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

9. W razie zniszczenia lub zagubienia książki  należy odkupić (taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza).

10. Zadaniem bibliotekarza jest wpisanie wypożyczonej książki w karcie czytelnika.

11. W bibliotece szkolnej należy zachować ciszę.

Skip to content