Szkolny zestaw programów

 Międzyrzecze, dnia  19 czerwca 2023 r.

 

 Szkolny Zestaw Programów Naucznia w Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu

rok szkolny 2023/2024

Zestaw programów 2023/2024

 Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny w Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu

rok szkolny 2023/2024

Wstęp do programu

Treść programu

Skip to content