Rada Pedagogiczna

Międzyrzecze, dnia 4 września 2023 r.

Dyrektor Szkoły: mgr Agnieszka Sklorz

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Bednorz, mgr Zofia Drobiczek,  mgr Beata Honc,
mgr Angelika Gwóźdź
Język polskimgr Anna Ziomek-Kocek
Historiamgr Łucja Kachel, mgr Lucyna Wałach
Wiedza o społeczeństwiemgr Łucja Kachel, mgr Lucyna Wałach
Język angielskimgr Karolina Fogel
Język niemieckimgr Anna Łaskawiec
MatematykaKatarzyna Zmuda
Fizykamgr Justyna Koprowska
Chemiamgr Alicja Folwarczny
Geografiamgr Łucja Kachel
Biologiamgr Aleksandra Stachoń
Przyrodamgr Aleksandra Stachoń
Muzykamgr Katarzyna Giedwiłło
Plastykamgr Małgorzata Zbylut
Technikamgr Monika Piechula
Informatykamgr Justyna Koprowska, mgr Zofia Drobiczek
Wychowanie fizycznemgr Monika Piechula, mgr Zofia Drobiczek, mgr Beata Honc,
mgr Agnieszka Sklorz, mgr Angelika Gwóźdź
Religiamgr Beata Bednorz
Logopedamgr Bogusława Golus
Pedagog           mgr Magdalena Krzemińska-Kostorz,

      

Psycholog

Bibliotekarz

mgr Alicja Piekorz

 mgr Anna Ziomek-Kocek

Wychowanie do życia w rodzinie  mgr Karolina Fogel

Doradztwo zawodowe mgr Alicja Folwarczny

Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Agnieszka Sklorz

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024

Klasa Imgr Zofia Drobiczek
Klasa IImgr Beata Honc
Klasa IIImgr Angelika Gwóźdź
Klasa IVmgr Katarzyna Zmuda
Klasa Vmgr Karolina Fogel 
Klasa VImgr Anna Ziomek-Kocek 
Klasa VIImgr Monika Piechula 
Klasa VIIImgr Beata Bednorz
Skip to content