Rada Pedagogiczna

Międzyrzecze, dnia 1 września 2022 r.

Dyrektor Szkoły: mgr Agnieszka Sklorz

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Bednorz, mgr Zofia Drobiczek,  mgr Beata Honc,
Angelika Gwóźdź
Język polskimgr Anna Ziomek-Kocek
Historiamgr Łucja Kachel, mgr Lucyna Wałach
Wiedza o społeczeństwiemgr Łucja Kachel, mgr Lucyna Wałach
Język angielskimgr Karolina Fogel
Język niemieckimgr Anna Łaskawiec
MatematykaKatarzyna Zmuda
Fizykamgr Justyna Koprowska
Chemiamgr Alicja Folwarczny
Geografiamgr Łucja Kachel
Biologiamgr Aleksandra Stachoń
Przyrodamgr Aleksandra Stachoń
Muzykamgr Katarzyna Giedwiłło
Plastykamgr Małgorzata Zbylut
Technikamgr Monika Piechula
Informatykamgr Justyna Koprowska, mgr Zofia Drobiczek
Wychowanie fizycznemgr Monika Piechula, mgr Zofia Drobiczek, mgr Beata Honc,
mgr Agnieszka Sklorz, Angelika Gwóźdź
Religiamgr Beata Bednorz
Logopedamgr Bogusława Golus
Pedagog           mgr Magdalena Krzemińska-Kostorz,
Psycholog

Bibliotekarz

mgr Alicja Piekorz

mgr Anna Ziomek-Kocek

Wychowanie do życia
w rodzinie
mgr Karolina Fogel
Doradztwo zawodowemgr Alicja Folwarczny
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Agnieszka Sklorz

Wychowawcy klas

Klasa Imgr Beata Honc
Klasa IImgr Angelika Gwóźdź
Klasa IIImgr Zofia Drobiczek
Klasa IVmgr Karolina Fogel
Klasa Vmgr Anna Ziomek-Kocek
Klasa VImgr Monika Piechula
Klasa VIImgr Beata Bednorz
Klasa VIIImgr Justyna Koprowska
Skip to content