Gdzie szukać pomocy?

Pomoc i wsparcie w sytuacjach trudnych

 

strona poświęcona cyberprzemocy:

 www.hepline.org.pl 

 

strona poświęcona anoreksji: 

www.anoreksja.org.pl

 

praktyczne porady wychowawcze dla rodziców:

 www.dzieciaki.net.pl

 

portal o narkotykach:

www.narkomania.org.pl 

 

stowarzyszenie pomocy dzieciom z ADHD:

www.adhd.org.pl 

 

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Bieruniu

www.poradnia.powiatbl.pl

ul. Granitowa 130
43-155 Bieruń 

tel. (32) 216-36-90

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

http://mops.bierun.pl

Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1; tel./fax (32) 216-21-76

 

Gminne Centrum Profilaktyki i Uzależnień

Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1; tel. (032)216-27-88

 

Antynarkotykowy Telefon Zaufania 

801 199 990

 

Telefon Informacyjny Anonimowych Alkoholików

Katowice, ul. Mariacka 13 a, tel. (032) 253 79 83

  

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Katowice, ul. Korczaka 2; tel.: 032 2569582

 

Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień

Katowice, ul. Powstańców 31; tel. 32 2091811

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowych dla Rodzin z Problemem Alkoholowym 
Katowice, ul. Ks. Bp. Bednorza 22, tel. (032) 256 92 78

 

Poradnictwo Trzeźwościowe przy Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży 
Katowice, Pl. Ks. Emila Szramka 4, tel. (032) 253 24 54

 

Stowarzyszenie „Zmiana”

Punkt Doradztwa Kryzysowego – Mikołowskie stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktycznej

Mikołów, ul. Miarki 7; tel. 32 226 41 76

 

Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Uzależnionym

“Jest sposób” 
Katowice, ul. Zabrska 11, tel. (032) 588 755

 

Psychiatra dziecięcy        

Tychy, ul. Cyganerii 1; tel. 32 219 24 67; 32 326 52 41

 

Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Krakowie

Kraków, ul. Dominikańska 3/24 ;  tel.: 12 423 11 81

 

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży

KANA

Katowice, Pl. Ks. E. Szramka 4, tel. (032) 253 88 44

 

Śląskie Centrum Informacji o Sektach, Subkulturach i Nowych Ruchach Religijnych 

Katowice, Pl. Ks. E. Szramka 4 (obok Kościoła Mariackiego); tel. 32 608 26 76 ; 519 546 215

 

Fundacja “Światło – Życie”

Ośrodek Profilaktyczno – Szkoleniowy ks. Franciszka Blachnickiego

Katowice, ul. Gawronów 20, tel. (032) 205 39 22

 

Katolicki Ośrodek Dziennego Pobytu dla Dzieci i Młodzieży

“Dom Aniołów Stróżów” 
Katowice, ul. Andrzeja 12 A, tel. (032) 517 533

 

Fundacja OFPIL

(Ogólnopolska Fundacja na rzecz Profilaktyki i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu)

Katowice, ul. Korczaka 2, tel. (032) 209 88 44

 

Skip to content