Bezpieczny uczeń

Bezpieczeństwo dziecka w szkole, w domu i na ulicy stanowi jedno z ważniejszych działań profilaktyczno-wychowawczych szkoły. Mając na uwadze bezpieczeństwo ucznia w różnych sytuacjach, powstał program pt. „Żyję zdrowo, żyję bezpiecznie”, którego realizację zaplanowano na cały rok szkolny 2016/2017.  Zagadnienia zawarte w tym projekcie to:

  • Bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły
  • Nauka i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
  • Bezpieczeństwo w sieci
  • Uczymy się bezpiecznych i kulturalnych relacji z drugim człowiekiem – rówieśnikiem i dorosłym
  • Bezpieczne zabawy zimowe
  • W zdrowym ciele zdrowy duch
  • Świat woła o pomoc – chcemy żyć na bezpiecznej planecie
  • STOP używkom – uczeń wolny od nałogów
  • Zobacz, co ci zagraża

W październiku hasłem przewodnim działań profilaktycznych jest „Bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły”. W związku z powyższym zaplanowano dla uczniów szereg ciekawych zajęć mających na celu utrwalanie zasad ruchu drogowego.

Dla najmłodszych uczniów oraz przedszkolaków zorganizowano grę terenową popularnie zwaną „podchodami”. Dzieci, wykonując poszczególne zadania, w praktyce utrwalały poznane wcześniej wiadomości i umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze. Podczas wspólnej zabawy uczniowie udowodnili, że nieobce są im następujące zagadnienia: poruszanie się po drodze, gdzie nie ma i gdzie jest chodnik, przechodzenie po pasach na drugą stronę ulicy, znajomość znaków drogowych wokół szkoły i na trasie podchodów, chodzenie z odblaskami, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i na placu zabaw.

Wszystkie dzieci świetnie radziły sobie z różnymi (niełatwymi) zadaniami. Nagrodą dla nich były odblaski ufundowane przez PZU, a przypominające o bezpieczeństwie na drodze. Zwieńczeniem działań o bezpieczeństwie na drodze była projekcji filmu z programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Film utrwalił uczniom najważniejsze zasady obowiązujące w ruchu drogowym. Mamy nadzieję, że tego typu działania przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa naszych uczniów.

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 11 22 44 66 77 99 111 222 333

 

 

 

 

 

Skip to content