Biblioteka szkolna

Bibliotekarz: mgr 

Harmonogram pracy w roku szkolnym 2018/2019

wtorek: 8:00 – 12:00
czwartek:   8:00 – 12:00

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Biblioteka służy uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz rodzicom uczniów.

2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

  • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna);
  • czytając lub przeglądając na miejscu (słowniki, encyklopedie, leksykony).

3. Po obejrzeniu książki należy odłożyć ją na swoje miejsce.

4. Za przetrzymywanie książek powyżej 3 miesięcy grozi kara upomnienia przez wychowawcę klasy i bibliotekarza.

5. Nie można przekazywać innym osobom książek wypożyczonych przez siebie – to TY jesteś za nie odpowiedzialny.

6. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres miesiąca.

7. Przeczytane książki (szczególnie lektury obowiązujące w danym roku szkolnym) należy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

9. W razie zniszczenia lub zagubienia książki  należy odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

10. Zadaniem bibliotekarza jest wpisanie wypożyczonej książki w  karcie czytelnika.

11. W bibliotece szkolnej należy zachować ciszę.

Regulamin biblioteki 2019-2020

Zasady korzystania z podręczników

 

 

 

Skip to content