„BohaterON – włącz historię!”

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w kampanii „BohaterON – włącz historię!” Jak pisze organizator: „to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną”.

Wpisy naszych siódmo- i ósmoklasistów znajdują się w linkach poniżej:

https://dumnizpowstancow.pl/mapa?id=978bc003-f7ba-403a-83a0-adbcca0ea58a&fbclid=IwAR0FLhvGAmiI7zu4q9-IF6-rx32MF2vVblOyHCrs1JndyDaQRwlOuNk-wSE

https://dumnizpowstancow.pl/mapa?id=9793ec81-6bfb-4042-9c73-c61e1a5e2284&fbclid=IwAR3yulzopaXFNbQbb2qSatc6P-Kqh2PUrpy3Us3WeKX5u6I769YF-BkZJHs

Skip to content