Inicjatywa – Zdrowie Najmłodszych

Znak sprawy: OR7.152.4.17

dotyczy: odpowiedzi na petycję z dnia 7.09.2017r.

 

W związku z wniesioną  petycją w dnia 7.09.2017 r. w przedmiocie przekazania wniosku Szulc Efekt Sp. z o.o.  z Warszawy do podległych placówek oświatowych (szkół podstawowych) Urząd przekazuje w załączeniu przedmiotowy wniosek.

 

Inicjatywa-Zdrowie Najmłodszych

 

Z poważaniem

mgr inż. Henryk Utrata

Wójt Gminy Bojszowy

Skip to content