Młody obserwator przyrody

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach innowacji pedagogicznej. Istotnym założeniem innowacji pt. „Młody obserwator przyrody” jest kształcenie umiejętności bezpiecznego eksperymentowania, a także wnikliwej obserwacji przebiegu doświadczeń fizycznych i chemicznym oraz trafnego formułowania wniosków.

Podczas zajęć uczniowie wykonują głównie doświadczenia  i eksperymenty fizyczne i chemiczne. Wykonując je dzieci wykorzystują ogólnodostępne substancje, korzystają z pomocy naukowych zakupionych w ramach programu „SMS do Kopernika ” jak również z pomocy przygotowanych przez nauczyciela oraz instrukcji i tekstów. 

Podstawa programowa dla drugiego etapu edukacyjnego w zakresie nauczania przyrody wskazuje najważniejsze zadania szkoły:

1. Zaciekawienie światem przyrody.

2.Stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja.

3.Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej.

4. Poszanowanie przyrody.

5.Obserwacje, pomiary i doświadczenia.

 Ważnymi i cennymi źródłami informacji z zakresu wiedzy przyrodniczej są:

  • nowoczesne technologie i Internet,
  • „Podręcznik eksperymentów”, „101 eksperymentów z roślinami”,
  •  książki z cyklu „Młody obserwator przyrody”.

Głównymi celami zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej, popularyzacja wiedzy przyrodniczej, wyrabianie umiejętności pracy indywidualnej oraz wyrabianie umiejętności pracy w grupie. Uczniowie mają możliwość poszerzyć swoje zainteresowania przedmiotem przyroda, rozwinąć umiejętności planowania, doskonalić umiejętności przeprowadzania doświadczenia i opisywania go oraz rozwinąć większą samodzielność w działaniu. Zajęcia przyczynią się do rozwijania świadomości zachowania środków bezpieczeństwa podczas przeprowadzania doświadczeń, rozwijania umiejętności pracy w grupie, kształtowania postawy większej pewności siebie oraz uświadomieniu uczniom jak dalece przedmiot przyroda jest niezbędny w każdej dziedzinie życia.

Skip to content