Odpakowani.pl

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły wezmą udział w ogólnopolskim projekcie aktywnej edukacji ekologicznej Odpakowani.pl. Jest to kampania informacyjno–edukacyjna mająca na celu wzrost świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi wśród dzieci od 6 do 12 lat. 

Począwszy od września 2015 do końca czerwca 2016 r. w całej Polsce, będą propagowane zachowania jak właściwie i świadomie dbać o czystość naszej planety, zaczynając od siebie i swojego najbliższego otoczenia.

Przez cały rok szkolny dzieci nauczą się nie tylko jak rozpoznawać odpady i je segregować, ale również jak wykorzystać to, co na pierwszy rzut oka jest bezużyteczne.

Projekt rozbudzi ciekawość i podniesie świadomość ekologiczną młodego pokolenia, prezentując dobre praktyki, a także rozwijając zachowania prospołeczne, pobudzając kreatywność i budując pozytywny trend wokół segregacji opakowań, która będzie kojarzyć się wyłącznie z czymś przyjemnym, pożytecznym, a nawet opłacalnym. 

 

Odpakowani.pl

Skip to content