Ratujemy i uczymy ratować!

147

 

            Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Wystarczy tylko przyswoić sobie kilka prostych czynności, a tak naukowo brzmiące sformułowania jak pozycja boczna ustalona, czy resuscytacja stają prostą umiejętnością. Wystarczy tylko działać sprawnie, zachowując spokój i opanowanie oraz poznać, krok po kroku, podstawowe czynności ratujące życie. Uczniowie klas młodszych od wielu lat zgłębiają tajniki udzielania pierwszej pomocy uczestnicząc w programie Ratujemy i uczymy ratować.  Takie zajęcia w naszej szkole odbywają się, co roku od wielu lat. Również w tym roku szkolnym w miesiącu kwietniu uczniowie z klasy pierwszej po raz pierwszy zgłębiali tajniki udzielania pierwszej pomocy, natomiast ich starsi koledzy utrwalali poznane wcześniej umiejętności. Mali ratownicy pod okiem przeszkolonych nauczycieli ćwiczyli pozycję boczną, tzw. bezpieczną oraz na fantomach wykonywali oddechy ratownicze oraz uciski klatki piersiowej. Podobne zajęcia odbywają się również w starszych klasach. Uczniów szkoli pielęgniarka szkolna.

Dzięki takim lekcjom uczniowie uświadamiają sobie, że zdobyte przez nich wiadomości i umiejętności oraz właściwe zachowanie (opanowanie i sprawne działanie) mogą uratować ludzkie życie. 

 

555 14 11 12 1456 175 159 136 1852 999

Skip to content