Reforma systemu oświaty

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, oraz akty prawne.

W razie pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli

tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania

tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy

tel. 22 34 74  312 – finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów powracających z zagranicy

tel. 22 34 74 228 – kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

tel. 22 34 74 195 – kształcenie branżowe

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Departament Informacji i Promocji w MEN, tel. 22 34 74 457 oraz adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl.

14 47 

Dobra Szkoła – broszura

 

 

Skip to content