Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojszowy

Skip to content