Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015

Tradycją Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu jest to, że uroczystość zakończenia roku szkolnego przygotowują i prowadzą szóstoklasiści, którzy w ten sposób żegnają się ze swoją szkołą.

Po Mszy Świętej celebrowanej przez księdza proboszcza Andrzeja Słabkowskiego jako dziękczynienie za cały rok nauki, uczniowie udali się do szkoły. Tam szóstoklasiści powitali przybyłych gości: Panią Longinę Giedwiłło – Sekretarza Gminy Bojszowy, Panią Dyrektor Małgorzatę Wolny, Grono Pedagogiczne i Pracowników szkoły, Rodziców, a także koleżanki i kolegów z młodszych klas. Następnie uczniowie klasy szóstej przekazali sztandar szkoły na ręce piątoklasistów i złożyli uroczyste ślubowanie. Program artystyczny, który zaprezentowali, okraszony był wdzięcznością, humorem i wzruszeniem. Po raz ostatni pokazali też swój talent sceniczny w humorystycznej scence „Wakacje czas zacząć” przygotowanej podczas zajęć Innowacji pedagogicznej „Teatr z Klasą”. Na zakończenie szóstoklasiści pokazali prezentację multimedialną, w której udokumentowali swój sześcioletni pobyt w szkole. Następnie Pani Dyrektor wręczyła uczniom świadectwa ukończenia szkoły. Siedmioro uczniów: Marta Wleklińska, Maciej Nych, Wiktoria Niesyto, Karolina Kubeczko, Justyna Sitko, Weronika Ewicz, Patrycja Jaromin ukończyło szkołę z wyróżnieniem, a sześcioro z nich otrzymało tytuł LIDERA przyznawany przez Wójta Gminy Bojszowy za wysokie wyniki w nauce. Rodzicom uczniów wyróżnionych wręczono Listy gratulacyjne. Szóstoklasiści otrzymali nagrody książkowe. Na pamiątkę ukończenia szkoły książki albumowe otrzymali też wszyscy uczniowie klasy VI.

Po pożegnaniu szóstoklasistów nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych uczniom klas IV i V. W tym roku wysokie wyniki w nauce uzyskali: Marta Karkoszka, Maja Fogel, Franciszek Janosz, Natalia Noras z klasy V oraz Zuzanna Zięba, Karolina Rozmus, Aleksandra Nycz, Filip Szczygieł z klasy IV.

Wszyscy trzecioklasiści otrzymali książki na pamiątkę ukończenia I etapu edukacyjnego, a Olivier Boryczka to uczeń ze stuprocentową frekwencją.

 

11 22 33 44 55 66 77

 

Wspomnienia klasy VI – pobierz prezentację PowerPoint!

 

 

 

Skip to content