Wolontariat Szkolny

Nasza szkoła dba o wszechstronny rozwój swoich uczniów, również w wymiarze społecznym i moralnym. Tu punktem wyjścia są zawsze wartości uniwersalne, takie jak wzajemny szacunek, tolerancja i dobro. Tutaj uczymy postawy otwartości i rozwijamy naturalną ciekawość świata młodego człowieka. Staramy się, aby nasi uczniowie byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc potrzebującym jak i sobie samym. Podejmowana przez uczniów aktywność pozytywnie wpływa na rozwój ich osobowości oraz wzrost świadomości dotyczącej dostrzegania potrzeb innych, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

Bezinteresowna pomoc koleżeńska i służba drugiemu człowiekowi jest jedną z form wolontariatu. W naszej szkole prężnie działa Wolontariat Szkolny, który co roku organizuje koleżeńską pomoc w nauce. Informację o tym, kto udziela darmowych korepetycji z danego przedmiotu uczniowie naszej szkoły mogą znaleźć na gazetce informacyjnej. Taka pomoc cieszy się wśród uczniów powodzeniem, gdyż znacznie lepiej rozumieją się oni z  rówieśnikami. Pomimo, że oferta edukacyjna w naszej szkole jest naprawdę szeroka, uczniowie wolą w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do kolegi czy koleżanki, którzy pomogą im w odrobieniu zadania domowego czy wytłumaczą trudny materiał. Z pewnością taka forma pomocy wiąże się u uczniów z mniejszym stresem. Z kolei dla uczniów, którzy taką pomoc oferują jest to doskonały trening cierpliwości i okazja do utrwalenia materiału. Wolontariusze pomagają zarówno na terenie szkoły jak i w domach swoich kolegów. Zdarza się, że poświęcają swój czas po lekcjach, spotykając się w domu i rozwiązując wspólnie np. zadania z matematyki. Oczywiście taka pomoc odbywa się także podczas zajęć w szkole. Zdolni uczniowie siadają w ławce z tymi, którzy mają trudności w nauce. W trakcie lekcji „nadzorują i monitorują” pracę swoich kolegów czy koleżanek, w razie potrzeby udzielając dodatkowych informacji i wskazówek. Taka pomoc świetnie funkcjonuje również na  zajęciach w ramach projektu unijnego „Krok dalej – program zajęć wspomagających i  rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”, w którym uczestniczą uczniowie posiadający orzeczenia lub opinie z PPP, a więc uczniowie z różnymi dysfunkcjami. Pod  czujnym okiem nauczyciela prowadzącego uczestnicy zajęć wzajemnie się wspierają i  pomagają sobie w opanowaniu trudnych dla nich umiejętności. Dodatkową motywacją dla  wzajemnej pomocy koleżeńskiej jest poczucie satysfakcji, gdy kolega czy koleżanka osiągnie choćby najmniejszy sukces.

W ciągu roku szkolnego Wolontariat Szkolny wraz z Samorządem Uczniowskim organizuje i  przeprowadza różne akcje charytatywne. Miło patrzeć, gdy uczniowie organizując pomoc dla innych pomagają sobie nawzajem. Przez cały rok szkolny uczniowie zbierają plastikowe nakrętki dla niepełnosprawnego dziecka z sąsiedniej miejscowości. Wspólnie angażują się w  ich ważenie i pakowanie. Dwa razy w roku odbywa się zbiórka darów dla podopiecznych fundacji „Zwierzęca Arkadia”. Uczniowie przeprowadzają zbiórkę karmy oraz innych potrzebnych sprzętów dla zwierząt z ośrodka w Grzawie. Wspólnie pomagają sobie w  przenoszeniu darów do samochodu, a później zawożą je wraz z opiekunami do ośrodka. Podobnie wspierają się podczas akcji „Szlachetna Paczka”. Wspólne pakowanie prezentów dla wybranej rodziny wzmacnia więzi koleżeńskie pomiędzy uczniami. Atmosfera sprzyjająca przygotowaniu paczki sprawia, że wychowankowie szerzej otwierają swoje serca dla innych. Podczas akcji „Góra Grosza” uczniowie bezinteresownie poświęcają swój prywatny czas wspólnie licząc zebrane monety. Takie działanie wzmacnia relacje koleżeńskie, uczy wzajemnego szacunku, współpracy w grupie i uwrażliwia na problemy społeczne.

Na uwagę zasługuje z pewnością także „Marzycielska Poczta”. To wspaniała inicjatywa, która przynosi radość nie tylko obdarowanym, ale także obdarowującym. Nasi uczniowie pomagając sobie wzajemnie w przygotowaniu listów i kartek okolicznościowych dla  wybranych przez siebie dzieci, mogą również nawiązać nowe relacje koleżeńskie. Rozwijają swoją kreatywność, dzielą się swoimi pasjami i zainteresowaniami. Wszystkie tego typu akcje sprawiają, że uczniowie wychodzą z pomocą koleżeńską poza szkołę, niosą ją w  środowisku lokalnym, a nawet dalej, bo „Marzycielska Poczta” czy „Góra Grosza” dają takie możliwości.

Dzięki skoordynowanym działaniom Samorządu Uczniowskiego i Wolontariatu Szkolnego uczniowie rozszerzają swoje horyzonty, rozwijają umiejętności społeczne i wychodzą z  pomocą o wiele dalej niż środowisko lokalne.

1453 1456

Skip to content