Żegnaj Szkoło!

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014 tradycyjnie połączona była z pożegnaniem tegorocznych szóstoklasistów. Po Mszy Św., która była dziękczynieniem za cały rok nauki, uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice zebrali się w szkolnej sali gimnastycznej, gdzie szóstoklasiści przekazali sztandar szkoły swoim młodszym kolegom, a następnie dokonali uroczystego Ślubowania Absolwentów. Po części oficjalnej wszyscy zebrani zostali zaproszeni przez uczniów ostatniej klasy na przygotowany przez nich oraz piątoklasistów program artystyczny pt. „Szczęśliwej drogi już czas…”, który zakończył się wzruszającą prezentacją multimedialną z wykorzystaniem zdjęć zrobionych uczniom podczas sześciu lat nauki w szkole podstawowej. Prezentacji towarzyszyła muzyka „na żywo”. Nataniel Drzewosz grał na keyboardzie, a Tomasz Wuwer na gitarze elektrycznej. Następnie Dyrektor Szkoły, Małgorzata Wolny oraz wychowawca, Tamara Żelazna, wręczyły uczniom klasy VI świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, który uczniowie pisali w kwietniu, pamiątki w postaci książek, a rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Nataniel Drzewosz ukończył szkołę z wyróżnieniem, a dzień wcześniej został uhonorowany tytułem Lidera przez wójta, Henryka Utratę.

Nagrody, gratulacje były nie tylko dla lidera. Otrzymali je również pozostali uczniowie z klasy szóstej. Warto tutaj wspomnieć o wspaniałym wyniku ze Sprawdzianu Szóstoklasistów – 32,25 na 40 możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu robi wrażenie, kiedy porównamy go ze średnią województwa (25,44) i kraju (25,82). Uczniowie naszej szkoły uzyskali najwyższy wynik na poziomie 9 – tej staniny. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy sukcesów w gimnazjum.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe z rąk Pani Dyrektor i wychowawców, a także przewodniczącego Rady Rodziców, pana Marka Nycha, otrzymali uczniowie klasy IV: Maja Fogel, Franciszek Janosz, Michalina Cholewa, Marta Karkoszka oraz klasy V: Marta Wleklińska, Maciej Nych, Wiktoria Niesyto, Karolina Kubeczko. Następnie pamiątki w postaci książek na zakończenie I etapu edukacyjnego otrzymali wszyscy uczniowie klasy III. Tytuł „Najlepszego Czytelnika Biblioteki Szkolnej” przyznano trzecioklasistce, Oldze Zygmuncik. Marta Wleklińska z klasy V odebrała nagrodę i dyplom z wyróżnieniem za wynik w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR 2014”. Marta uzyskała najlepszy wynik w powiecie bieruńsko-lędzińskim.

Nagrody i pamiątki książkowe, wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego i pożegnania szóstoklasistów, ufundowała Rada Rodziców. Dziękujemy!

 

Skip to content