Będę Przedszkolakiem

Będę Przedszkolakiem – to zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 lata, które nie uczęszczają do przedszkola. Głównym celem zajęć jest stymulowanie twórczego, wszechstronnego rozwoju dziecka, umożliwienie kontaktu z rówieśnikami, poznanie zachowań społecznych i funkcjonowania w grupie. Będziemy pobudzać wyobraźnię Malucha, uczyć go stawiania pytań i szukania rozwiązań.

 
Mała grupa zapewnia indywidualne podejście do dziecka i stwarza idealne warunki do zawierania znajomości z rówieśnikami.

 
Aby w przyszłości dzieci bezstresowo zaczęły swoją przygodę z przedszkolem, pokażemy im, że można świetnie się bawić nawet, jeśli Rodzica nie ma w pobliżu.

 
Poczucie bezpieczeństwa naszych Podopiecznych jest dla nas najważniejsze, dlatego na początku przygody w naszej Krainie Rodzic lub Opiekun może przebywać na zajęciach razem z Dzieckiem i stopniowo wycofywać się z uczestnictwa.

 
Po każdych zajęciach informujemy Rodziców o tym, jak Dziecko radzi sobie na zajęciach, a raz w miesiącu prowadzimy zajęcia otwarte, na które zapraszamy Rodziców, żeby mogli zobaczyć postępy swoich Pociech i razem z nimi uczestniczyć w zajęciach.

 
 

 
Podczas zajęć realizujemy:

 
-zajęcia plastyczno-twórcze

 
-zajęcia dydaktyczne

 
-zajęcia muzyczne

 
-zajęcia taneczno-ruchowe

 
-zajęcia usprawniające motorykę dużą i motorykę małą

 
-zajęcia relaksacyjne

 
-zabawy dowolne

 
-wdrażanie do czynności samoobsługowych

 
-ćwiczenia logopedyczne

Skip to content