Bezpieczeństwo w sieci

15 marca w naszej szkole zorganizowano dla uczniów zajęcia pod tytułem „Bezpieczeństwo w sieci”. Ciekawe zajęcia z uczniami poprowadził aspirant sztabowy Szymon Jeleń z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.  Spotkanie odbyło się w dwóch grupach wiekowych: klasy I-IV i V-VII. Celem spotkania było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu oraz kształtowanie właściwych nawyków zachowań podczas używania urządzeń cyfrowych. W każdej grupie w przystępny sposób omówiono następujące zagadnienia:

  • Zachowanie w kontaktach z nieznajomym
  • Bezpieczne logowanie
  • Kreowanie wizerunku
  • Prawa autorskie

Uczniowie zapoznali się również z konsekwencjami zdrowotnymi i prawnymi wynikającymi z niewłaściwego korzystania z Internetu.   W grupie uczniów klas starszych został poruszony niezwykle ważny problem, cyberprzemocy, czyli wykorzystywanie technik informacyjnych i komunikacyjnych do świadomego, wielokrotnego i wrogiego zachowywania się wobec osoby lub grupy osób, mające na celu krzywdzenie innych.  To kolejne spotkanie o charakterze profilaktycznym w ramach programu „Żyję zdrowo, żyję bezpiecznie”.

 

111 2222 3333

Skip to content