BEZPIECZNE FERIE

Ferie zimowe to czas wypoczynku i zabawy. Aby jednak wszyscy uczniowie szczęśliwie powrócili po feriach do szkoły, muszą pamiętać o bezpieczeństwie podczas zimowego wypoczynku.  Muszą pamiętać, że tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą cieszyć się zimową aurą oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci podczas beztroskich zabaw, w szkole zorganizowano zajęcia poświęcone powyższej tematyce. Odbyły się pogadanki tematyczne z wychowawcami, zajęcia z pedagogiem szkolnym oraz spotkanie ze strażakami. 6 lutego, na zaproszenie Pani dyrektor szkoły Małgorzaty Wolny, naszą szkołę odwiedzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, którzy w trosce o bezpieczeństwo uczniów opowiedzieli o najważniejszych zasadach związanych z zimowym wypoczynkiem. W apelu do uczniów znalazły się między innymi następujące przestrogi:

  • Zachowanie na drodze i konieczność używania odblasków
  • Zakaz ślizgania się po zamarzniętych stawach, czy innych zbiornikach wodnych
  • Bezpieczne korzystanie ze stoków narciarskich
  • Zakaz przyczepiania sanek do samochodów i innych pojazdów
  • Odpowiedni ubiór na zimową porę
  • Powrót do domu o ustalonej porze, najlepiej prze zmrokiem

Strażacki zwrócili również uwagę na działanie bardzo groźnego gazu, jakim jest tlenek węgla. Uczniowie klas młodszych otrzymali ulotkę z najważniejszymi zasadami związanymi z bezpieczeństwem dzieci podczas ferii.

Dużą atrakcją spotkania ze strażakami była podziwianie i przymierzenia ubioru, którego strażak używa podczas akcji. To była bardzo ciekawa i pouczająca lekcja o bezpieczeństwie.

147 785

 789 753 951 9874456 7845 7563

Skip to content