Czytam i wchodzę w rolę.

Innowacja pedagogiczna z języka polskiego „Czytam i wchodzę w rolę” realizowana była w naszej szkole roku szkolnym 2015/2016, a w bieżącym roku stanowi kontynuację zajęć. Jej adresatami są uczniowie obecnej klasy VI oraz chętni uczniowie z klas IV i V. Zajęcia czytelniczo-teatralne odbywają się cyklicznie w wymiarze 1 h tygodniowo w ramach rozwijających zajęć dodatkowych.

Celem innowacji jest rozbudzenie pasji czytania oraz nauka poprzez zabawę, ponieważ w ten sposób uczniowie łatwiej przyswajają nową wiedzę i umiejętności, a osiągnięcia umacniają
w nich poczucie własnej wartości, dodają pewności siebie oraz uczą odpowiedzialności
za powierzone zadania.

W roku szkolnym 2016/2017 planuje się realizację poniższych tematów:

– Zapoznanie uczniów ze „Złotą Listą” książek polecanych przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” – 1 h: IX 2016 r.;

– Książka, moja przyjaciółka (przedstawienie pozycji książkowych przeczytanych lub aktualnie czytanych przez uczniów) – 1 h co drugi miesiąc w trakcie realizacji programu, rozpoczynając od X 2016 r.;

– Najpiękniejsze i najsłynniejsze biblioteki świata – oglądanie bibliotek z wykorzystaniem Internetu – 1 h: X 2016 r.;

– Zachęcam cię do przeczytania tej książki, ponieważ… (pierwsze próby pisania recenzji) – 1 h: XI 2016 r., IV 2017 r.;

– Wyjazd do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach – V 2017 r.;

– Zapoznanie z terminologią związaną z teatrem i scenariuszem teatralnym (m.in.: akt, scena, sufler, antrakt, foyer, tekst główny, didaskalia, komedia, tragedia) – przypomnienie: IX 2016 r.;

– Ćwiczenia, zabawy, etiudy teatralne (w oparciu o publikację „Pokażę Ci Świat” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki)  – 1 h w każdym miesiącu w trakcie realizacji programu;

– Przygotowanie scenariusza jasełek szkolnych – X/XI 2016 r.;

– Próby przedstawienia bożonarodzeniowego (podział ról, emisja głosu, ruch sceniczny, gesty, mimika,  przygotowanie kostiumów, rekwizytów, scenografii, muzyki) – XI/XII 2016 r.;

– Prezentacja jasełek – XII 2016 r.

– Czytanie kilku baśni, opowiadań, fragmentów powieści oraz wybór utworu i napisanie na jego podstawie scenariusza teatralnego – I/II 2017 r.;

– Przygotowanie przedstawienia na podstawie wspólnie opracowanego scenariusza (podział ról, emisja głosu, ruch sceniczny, gesty, mimika,  przygotowanie kostiumów, rekwizytów, scenografii, muzyki) – III-V 2017 r.;

– Prezentacja przedstawienia podczas VI Gminnego Przeglądu Twórczości Dziecięcej – V 2017 r.;

– Poszukiwanie ciekawych scenariuszy związanych z zakończeniem roku szkolnego i pożegnaniem szkoły podstawowej przez uczniów klasy VI oraz wybór najciekawszego scenariusza (korzystanie z zasobów Internetu) – V 2017 r.

Skip to content