„Czytam i wchodzę w rolę”

Zajęcia czytelniczo-teatralne „Czytam i wchodzę w rolę” przeznaczone są dla uczniów klasy V oraz chętnych uczniów z klas IV i VI. Zajęcia będą sięs odbywały cyklicznie w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017, w wymiarze 1 h tygodniowo.

Celem innowacji jest rozbudzenie pasji czytania oraz nauka poprzez zabawę, ponieważ w ten sposób uczniowie łatwiej przyswajają nową wiedzę i umiejętności, a osiągnięcia umacniają w nich poczucie własnej wartości, dodają pewności siebie oraz uczą odpowiedzialności za powierzone zadania.

Planuje się realizację poniższych tematów:

 • Zapoznanie uczniów ze „Złotą Listą” książek polecanych przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” – 1 h: IX 2015 r., IX 2016 r.;
 • Książka, moja przyjaciółka (przedstawienie pozycji książkowych przeczytanych lub aktualnie czytanych przez uczniów) – 1 h co drugi miesiąc w trakcie realizacji programu, rozpoczynając od X 2015 r.;
 • Najpiękniejsze i najsłynniejsze biblioteki świata – oglądanie bibliotek
  z wykorzystaniem Internetu – 1 h: X 2015 r., X 2016 r.;
 • Zachęcam cię do przeczytania tej książki, ponieważ… (pierwsze próby pisania recenzji) – 1 h: I 2016 r., XI 2016 r., IV 2017 r.;
 • Wyjazd do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach – V 2017 r.;
 • Zapoznanie z terminologią związaną z teatrem i scenariuszem teatralnym (m.in.: akt, scena, sufler, antrakt, foyer, tekst główny, didaskalia, komedia, tragedia) – IX 2015 r., przypomnienie: IX 2016 r.;
 • Ćwiczenia, zabawy, etiudy teatralne (w oparciu o publikację „Pokażę Ci Świat” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki)  – 1 h w każdym miesiącu w trakcie realizacji programu;
 • Przygotowanie scenariusza z okazji Dnia Nauczyciela – IX 2015 r.;
 • Próby przedstawienia z okazji Dnia Nauczyciela (podział ról, emisja głosu, ruch sceniczny, gesty, mimika, przygotowanie kostiumów, rekwizytów, scenografii, muzyki) – IX/X 2015 r.;
 • Prezentacja przedstawienia – X 2015 r.
 • Tolerancja (wyszukiwanie informacji w słownikach, Internecie, odniesienia do znanych przykładów literackich w celu stworzenia przedstawienia o tolerancji) – X 2015 r.;
 • „Tolerancja elegancja” (przygotowanie przedstawienia okolicznościowego – tolerancja i różnorodność) – XI/XII 2015 r.;
 • Przedstawienie „Tolerancja elegancja” – I 2016 r.;
 • Czytanie kilku baśni, opowiadań, fragmentów powieści oraz wybór utworu i napisanie na jego podstawie scenariusza teatralnego – I/II 2016 r., I/II 2017 r.;
 • Przygotowanie przedstawienia na podstawie wspólnie opracowanego scenariusza (podział ról, emisja głosu, ruch sceniczny, gesty, mimika,  przygotowanie kostiumów, rekwizytów, scenografii, muzyki) – III-V 2016 r., III-V 2017 r.;
 • Prezentacja przedstawienia podczas V Gminnego Przeglądu Twórczości Dziecięcej – V 2016 r. oraz podczas VI Gminnego Przeglądu Twórczości Dziecięcej – V 2017 r.;
 • Przygotowanie scenariusza jasełek szkolnych – X/XI 2016 r.;
 • Próby przedstawienia bożonarodzeniowego (podział ról, emisja głosu, ruch sceniczny, gesty, mimika,  przygotowanie kostiumów, rekwizytów, scenografii, muzyki) – XI/XII 2016 r.;
 • Prezentacja jasełek – XII 2016 r.
 • Poszukiwanie ciekawych scenariuszy związanych z zakończeniem roku szkolnego i pożegnaniem szkoły podstawowej przez uczniów klasy VI oraz wybór najciekawszego scenariusza (korzystanie z zasobów Internetu) – V 2017 r.

Projekt ma na celu wprowadzenie innowacyjnego programu zajęć pozalekcyjnych wykorzystującego naturalną chęć uczniów do poznawania tekstów kultury (głównie tekstów literackich) i tworzenia na ich podstawie adaptacji teatralnych. W trakcie zajęć uczniowie zdobędą wiedzę na temat teatru, inscenizacji, nauczą się pisać scenariusz i recenzję, a dzięki temu wzbogacą swoje słownictwo. Uczniowie nauczą się autoprezentacji poprzez ruch sceniczny, gesty, operowanie głosem (właściwa artykulacja, intonacja, akcent wyrazowy), pokonanie tremy, a sukces na scenie podniesie własną ocenę oraz pokaże wartość pracy w zespole. Zajęcia nauczą także korzystania z zasobów Internetu i docierania do właściwej informacji. Efekty pracy grupy będą prezentowane przed publicznością – społecznością szkolną oraz lokalną. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie nie tylko posiądą wiedzę związaną z teatrem, ale też odkryją swoje talenty aktorskie, literackie, organizatorskie, a integracja w grupie czytelniczo-teatralnej da im szansę na umocnienie więzi koleżeńskich i przyjacielskich.

Skip to content