Dzień Seniora

Tradycją Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu są spotkania uczniów z seniorami, których celem jest łączenie pokoleń, uświadamianie dzieciom,
jak wielką rolę w ich życiu odgrywają ludzie starsi, ale też ile swojej dziecięcej radości mogą im przekazać.

18 maja odbyła się kolejna impreza z tego cyklu, na którą tym razem zaproszono mieszkańców Międzyrzecza w wieku 50 plus.

Dwa zespoły taneczne Efekt 1 (dzieci młodsze) i Efekt 2 (dzieci starsze) prowadzone przez panią Annę Kieltykę bawiły gości różnorodnymi tańcami, a zespół teatralny pani Anny Ziomek-Kocek przygotował i przedstawił spektakl „O królu, który chciał być dziadkiem.”.

Bardzo licznie przybyłą publiczność wzruszały i zachwycały występy młodych artystów, czemu dawali wyraz entuzjastycznymi oklaskami. Świetną atmosferę podtrzymał występujący gościnnie Zespół Folklorystyczny „Bojszowianie”, który zachęcił zebranych – młodych
i starszych – do wspólnego śpiewania i zabawy.

Dzięki Radzie Rodziców nie zabrakło na stołach pysznych słodkości. Wszyscy bawili się znakomicie.

Po raz kolejny okazało się, ile mogą sobie ofiarować pokolenia: młodzi – seniorom,
seniorzy – młodym.

12

Skip to content