Dzień Ziemi

DNI ZIEMI

Zwieńczeniem obchodów Szkolnych Dni Ziemi był udział uczniów w grze terenowej, która odbyła się 30 kwietnia . W zabawie ekologicznej brali udział uczniowie w dwóch grupach wiekowych. Dzieci młodsze na krótszej trasie, zaś ich starsi koledzy na dłuższej rozwiązywali różne zadanie o tematyce ekologicznej. Obydwie trasy wiodły pięknymi leśnymi ścieżkami międzyrzeckiego lasu. Uczniowie w tej niezwykłej scenerii udowadniali, że nieobce są im zagadnienia z dziedziny ochrony środowiska. Gra terenowa, zwana popularnie podchodami zakończyła się ogniskiem, gdzie drużyny zdawały sprawozdanie z wykonanych zadań. A potem wszyscy smakowali pyszne kiełbaski przygotowane przez rodziców. To był udany dzień i bardzo ciekawa i pouczająca lekcja przyrody.

 

Skip to content