Góra Grosza

Nasza szkoła brała udział w 19 już edycji Góry Grosza, akcji zbierania monet w całej Polsce, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. W tym roku udało nam się zebrać prawie 14,39 kg monet, których wartość wynosi 223,53 zł! W ten sposób przyłączyliśmy się do pomocy dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych. Góra Grosza to także zakup rzeczy codziennego użytku czy przedmiotów dla dzieci. To wsparcie w remontach, a także bezpośrednia pomoc specjalistyczna dla dzieci i ich rodzin Pozyskane środki pozwalają tworzyć programy dla młodzieży, która w niedalekiej przyszłości opuści mury domów dziecka czy rodzin zastępczych. Dzięki swej ofiarności możemy tak wiele zrobić dla innych, dla których los nie zawsze był łaskawy.

Za każdy Wasz grosz dziękujemy w imieniu dzieci, którym pomagamy.

 

Członkowie Wolontariatu Szkolnego i Samorządu Uczniowskiego

147 785   47985 5412

Skip to content