Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

 

Inaugurację nowego roku szkolnego tradycyjnie rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym, podczas której ksiądz proboszcz Tadeusz Adamczyk dokonał poświęcenia tornistrów pierwszoklasistów. Następnie uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły oraz goście spotkali się w szkolnej sali gimnastycznej, gdzie powitała ich dyrektor szkoły, Małgorzata Wolny. Pani Dyrektor przedstawiła dziewięcioro uczniów z klasy I i poleciła ich szczególnej opiece starszych kolegów. Wychowawcą najmłodszych dzieci w szkole została p. Beata Bednorz, a klasa IV drugi etap edukacyjny rozpoczęła pod opieką p. Tamary Żelaznej, nauczyciela języka angielskiego.

W Międzyrzeczu w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły z sześcioma oddziałami klasowymi będzie uczęszczać 56 uczniów. Pani Dyrektor bardzo serdecznie przywitała nowych nauczycieli, Monikę Piechulę – nauczycielkę wychowania fizycznego oraz Agnieszkę Złotnik – nauczyciela matematyki.
Na uroczystości otwarcia nowego roku szkolnego obecny był p. Marek Kumor, przewodniczący Rady Gminy, który życzył uczniom utrzymania wysokiego poziomu wyników w nauce reprezentowanego przez międzyrzecką szkołę oraz rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Pani Dyrektor wraz z panem Markiem Kumorem z dumą zaprezentowali zebranym list gratulacyjny oraz tablicę pamiątkową z tytułem Włodarza Gminy Bojszowy, który dzień wcześniej szkoła otrzymała podczas Gminnych Dożynek. Jest to ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że po raz pierwszy tytuł ten przyznano instytucji.

 

Treść listu gratulacyjnego:

W tym roku zaszczytny tytuł „Włodarza” przypadł Szkole Podstawowej im. Józefa  Kassolika w Międzyrzeczu, która w sposób szczególny wpisuje się w życie lokalnej społeczności i jest z nią nierozerwalnie związana.

Szkołę wyróżnia aktywna współpraca ze środowiskiem. Jest ona ośrodkiem inicjatyw, miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych, które służą integracji mieszkańców. Podejmowane działania skupiają wokół niej ludzi o różnych zainteresowaniach, pasjach, działających
w różnych organizacjach.

Wzajemna troska o wspólne dobro, niespotykana atmosfera, w której wszyscy dobrze się czują, rozumieją i chcą razem działać – czyni ich odpowiedzialnymi za swoją „Małą Ojczyznę – Wielką Rodzinę”. Ta wspólnota celów, której motorem jest Szkoła, owocuje zacieśnianiem wzajemnych relacji, z czego wypływają niewątpliwe korzyści dla pokolenia najmłodszych i starszych mieszkańców Międzyrzecza.

To właśnie w tej Szkole od wielu już lat uczniowie uzyskują najwyższe w Gminie wyniki ze sprawdzianów zewnętrznych – powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej, biorą udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich zajmując znaczące miejsca, godnie reprezentują swoją Gminę Bojszowy.

 

Dyrektor Szkoły Małgorzata Wolny oraz Marek Kumor - Przewodniczący Rady GminyPrzywitanie pierwszaków Prezentacja tablicy i listu gratulacyjnego  Tablica pamiątkowa

 

Skip to content