Kampania „Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”

16 marca 2023 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się kampania informacyjna dot. profilaktyki chorób odkleszczowych pod hasłem: ,,Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”.  Organizatorami przedsięwzięcia są: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Idea kampanii powstała w wyniku przeprowadzonej analizy epidemiologicznej zachorowań na choroby odkleszczowe. Jej celem jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży podstawowych zasad ochrony przed kleszczami oraz edukacja i profilaktyka z powyższego zakresu.

Skip to content