Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Miło nam poinformować o tym, że nasza Szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych:

Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w związku z § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” została podjęta decyzja o przekazaniu w 2023 r. środków dotacji z budżetu państwa organowi prowadzącemu Szkołę Podstawową im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi (w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych), elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Kwota dofinansowania to 5000 zł, z czego 1000 zł stanowi wkład własny organu prowadzącego. Dziękujemy!

Skip to content