Podróże w wyobraźni.

„Podróże w wyobraźni” – edukacja czytelniczo-artystyczna dla uczniów klasy III

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnego programu zajęć wykorzystującego naturalną chęć uczniów do poznawania tekstów literackich oraz tworzenia na ich podstawie prac plastycznych. W trakcie zajęć uczniowie zdobędą wiedzę na temat sztuki, estetyki, wzbogacą swoje słownictwo.  Efekty pracy grupy będą prezentowane na wystawach. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie nie tylko posiądą wiedzę, ale też odkryją swoje talenty artystyczne, organizatorskie, a integracja w grupie czytelniczo-artystycznej da im szansę na umocnienie więzi koleżeńskich i przyjacielskich.

Główne cele zajęć:

 • rozwijanie pasji czytania i gustów czytelniczych;
 • odkrywanie i rozwijanie talentów artystycznych;
 • doskonalenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów literackich;
 • rozwijanie wyobraźni oraz twórczego i logicznego myślenia;
 • wzrost zainteresowania literaturą;
 • wzrost aspiracji edukacyjnych;
 • wzrost samooceny;
 • kształtowanie potrzeby i umiejętności pracy w zespole;
 • kształtowanie umiejętności prezentacji swoich wytworów;
 • odkrywanie twórczych sposobów spędzania czasu wolnego.

Planuje się realizację poniższej tematyki:

 • Zapoznanie uczniów z listą książek, dzięki którym odbędą „Podróże w wyobraźni”
 • To lubię – moja ulubiona książka (przedstawienie pozycji książkowych przeczytanych lub aktualnie czytanych przez uczniów)
 • Czytanie na zajęciach, zachęcanie do kontynuowania „ Podróży w wyobraźni” z książką w wolnym czasie
 • Tworzenie prac plastycznych ilustrujących przygody poznawanych bohaterów Przygotowanie wystawy „Podróże w wyobraźni”
 • Podróże w wyobraźni z bohaterami następujących książek:

Helena Bechlerowa : „Dom pod kasztanami”

Edith Nesbit: „Pięcioro dzieci i coś”

 Rene Goscinny: „Nieznane przygody Mikołajka”

Astrid Lindgren: „Rasmus i włóczęga”

książka wybrana przez uczestników zajęć

 • Wyjazd do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach

 

 

Skip to content