Podziękowanie!

Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz cała Społeczność Szkolna serdecznie dziękują Państwu Małgorzacie i Stanisławowi Stomporom, właścicielom Piekarni w Międzyrzeczu, za słodki poczęstunek z okazji Tłustego Czwartku. 

Pączki były pyszne! 

Skip to content