PROGRAM TURNIEJU GMINNYCH MIEJSCOWOŚCI

PROGRAM TURNIEJU GMINNYCH MIEJSCOWOŚCI

z

UKS GROM Świerczyniec

Miejsce: Boisko sportowe przy ul Ruchu Oporu w Bojszowach Nowych

dnia 10.09.2022 (SOBOTA)

13.00 – rozpoczęcie imprezy, powitanie uczestników i gości.
Zawody sprawnościowe i turnieje na boisku sportowym od 13.30 – 18:30

 1. Turniej piłki nożnej 5-cio osobowych drużyn 40+ w tym 1 osoba poniżej 40 roku życia. W
  drużynie nie może występować osoba zgłoszona do rozgrywek w Extranecie. Rozgrywki
  będą prowadzone w systemie każdy z każdym, w meczach po 20 min.
 2. Turniej siatkówki 5-cio osobowych drużyn mieszanych ( gdzie w skład drużyny musi
  wchodzić co najmniej 1 kobieta czy dziewczyna). Turniej będzie rozgrywany w systemie
  każdy z każdym z tym, że w mecze rozgrywane są w 5-cio osobowych zespołach. Mecze
  będą rozgrywane do 2 wygranych setów, w punktacji do 15.
 3. Zawody sprawnościowe 5-cio osobowych drużyn „RODZINNYCH’ mieszanych z każdej
  miejscowości (udział biorą pięcioosobowe reprezentacje rodzinne w skład tej
  reprezentacji musi wchodzić przy najmniej jedno dziecko od 7 do 12 roku życia, jeden
  senior 50+ i jedna kobieta czy dziewczyna). Rywalizacja odbędzie się w pięciu
  konkurencjach o różnym stopniu trudności.
 4. Zawody siłowo-sprawnościowe 5-cio osobowych drużyn „DOWOLNYCH’ z każdej
  miejscowości (udział biorą pięcioosobowe reprezentacje, bez żadnych ograniczeń w
  doborze składu) Rywalizacja odbędzie się w pięciu konkurencjach o charakterze siłowym,
  coś w stylu Strongman, ale dopasowane do możliwości mieszkańców.

Podczas całego turnieju będą dostępne dla wszystkich dmuchańce, prowadzone będą zajęcie
sprawnościowe dla najmłodszych, nie zabraknie muzyki i poczęstunku
W zawodach sprawnościowych i Siłowo sprawnościowych będą znane po 3 konkurencje, pozostałe
2 zostaną przedstawione w dniu zawodów.

Zakończenie Imprezy – ok godz 19.30.

Szczegółowe regulaminy punktacji rozgrywanych konkurencji są zamieszczony przy
każdym stanowisku i dostępne na stronie internetowej Klubu www.gromswierczyniec.pl w czasie
rekrutacji uczestników.

Skip to content